Per a la participació en partides de Paintball de menors amb edats compreses entre 12 i 17 anys és imprescindible comptar amb l'autorització escrita i signada del pare, mare o tutor legal. En el cas de menors de 12 i 13 anys, a més han de jugar acompanyats del pare, mare o tutor legal.
 
    Cal que el menor entregui emplenat i signat l'imprès d'autorització que podeu descarregar per imprimir prement el següent enllaçautorització